dr.satish best web design developer for mac

मुत्नाळ ग्रामपंचायत :-

महाराष्ट्र राज्यातील कोल्हापूर जिल्ह्यामधील,गडहिंग्लज तालुक्यातील मुत्नाळ हे गाव आहे. मुत्नाळ गावाचे क्षेत्रफळ गावठाण क्षेत्र 8104 हेक्टर्स, बागायत क्षेत्र 185.87 हेक्टर्स, तर जिरायती कृषी क्षेत्र 180 हेक्टर् इतके आहे. गावाकडील दक्षिणेकडे हिरण्‍यकेशी नदी  आहे. गावामध्‍ये राष्ट्रीय पेयजल योजना चालु आहे. त्‍यामुळे  पिण्‍याच्‍या पण्‍याची समस्‍या काही प्रमाणात  कमी झाली आहे. गावामध्‍ये सार्वजनिक विहीर व हातपंपदेखील उपलब्‍ध आहेत. गावामध्‍ये जॅकवेल बांधलेले आहे. पाण्याचा वापर शेतीसिंचनासाठी व पिण्यासाठी होतो. मुत्नाळ गावामध्ये ग्रामपंचायत असून ग्रामपंचायत मार्फत विविध कामाची अमलबजावणी होते. उदा. रस्ते दुरूस्ती करणे,दिवाबत्तीची सोय करणे,गटार बाधणे, इ. ग्रामपंचायतीने म.ग्रा.रो.ह.योजनेतून रस्‍त्‍याच्‍या दुतर्फा बाजुस झाडे लावलेली आहेत. तसेच ग्रामपंचायतीने जंगली ५००० झाडांची लागवड केलेली आहे. ग्रामपंचायतीमार्फत संवर्धनासाठी कर्मचारी ठेवण्यात आला आहे.

ग्रामपंचायत कार्यप्रणाली :

मुत्नाळ ग्रामपंचायत ही सन 29/09/1938 पासून कार्यरत असून सदस्य संख्या दहा  आहे. सरपंच, उपसरपंच, सदस्य, ग्रामसेवक ह्यांच्या मदतीने ग्रामपंचायतीचा कारभार पाहिला जातो. ग्रामपंचायतीस तंटामुक्त पुरस्‍काराने सन्‍मानित करण्यात आली आहे.

सरपंच
सौ. माधवी मार्तंड जरळी

गावाला रस्ते, पाणी, आरोग्य, शिक्षण इ. पायाभूत सुविधा देऊन गावाचा विकास करण्यासाठी मी प्रयत्न करते.

उपसरपंच
श्री. सुर्याजी रामा नाईक

गावातील लोकांमध्ये बंधू भाव निर्माण करुन आपल्या गावाचा विकास करण्यासाठी माझा प्रयत्न असतो.

ग्रामसेवक
श्री.संजीव शंकरराव डवरी

गावामध्ये सुव्यवस्था राखणे, विविध सरकारी योजनांबद्दल माहिती देण्याचा माझा प्रयत्न असतो.

आपली समस्या,विचार व विकास मांडा.

आम्ही 'ज्ञानग्रुप' आपली समस्या किंवा विचार थेट जिल्हा परिषद कोल्हापूर पर्यंत पोचवु...!

Gadhinglaj City- Kolhapur Maharashtra

ADDRESS
Mutnal Grampanchayat
A/p Mutnal Tal- Gadhinglaj Dist- Kolhapur
416501

CONTACTS
Phone : 9980664327
Office : 02327–268823